BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"popular including" — Słownik kolokacji angielskich

popular including kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny w tym
  1. popular przymiotnik + including przyimek
    Luźna kolokacja

    The group became very popular in the Texas underground scene, including a few other southern states.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo