"popular favorite" — Słownik kolokacji angielskich

popular favorite kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny ulubieniec
  1. popular przymiotnik + favorite rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He also formed an intimacy with Caligula, then a popular favorite.

    Podobne kolokacje: