"early favorite" — Słownik kolokacji angielskich

early favorite kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny ulubieniec
  1. early przymiotnik + favorite rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Rudy, a military hero with a reputation for straight talk, was an early favorite in the game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo