"popular expectation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne oczekiwanie
  1. popular przymiotnik + expectation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But popular expectations of the new king seem almost unrealistically high, in a country where unemployment is above 20 percent.