"popular design" — Słownik kolokacji angielskich

popular design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny projekt
  1. popular przymiotnik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This proved to be a popular design with the fans because it reminded them of the national team.

powered by  eTutor logo