"popular course" — Słownik kolokacji angielskich

popular course kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny kurs
  1. popular przymiotnik + course rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Even in spring, getting a starting time on this popular course is not easy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo