"popular account" — Słownik kolokacji angielskich

popular account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne konto
  1. popular przymiotnik + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1819, he published a popular account of his work on probability.

powered by  eTutor logo