"political intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczna interwencja
  1. political przymiotnik + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The company is state owned, which often lead to political interventions.