PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"pojawić się ni z tego, ni z owego" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pojawić się ni z tego, ni z owego" po polsku

podobne do "pojawić się ni z tego, ni z owego" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pojawić się ni z tego, ni z owego" po angielsku

rzeczownik
Z = Z (dwudziesta szósta litera angielskiego alfabetu)
Generation Z = pokolenie Z, generacja Z (pokolenie osób urodzonych w okresie między 1997 a 2012)
Z code = kod Z (używany w komunikacji radiowej)
z-axis = oś Z (w układzie współrzędnych, oś trzeciego wymiaru)
Z-transform = transformacja Z (odpowiednik transformaty Laplace'a)
Z-pinch = skurcz zeta (skurcz plazmy)
class 1 NI contributions = klasa 1 składek na ubezpieczenie społeczne (obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz ich pracodawców)
cLass 2 NI contributions = klasa 2 składek na ubezpieczenie społeczne (odprowadzanych przez osoby samozatrudnione)
cLass 3 NI contributions = klasa 3 składek na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie dobrowolne opłacane przez osoby, które nie odprowadzają składek w innych grupach)
cLass 4 NI contributions = klasa 4 składek na ubezpieczenie społeczne (obejmuje osoby samozatrudnione, których roczny dochód przekracza kwotę określoną dla pracowników w grupie 2)
idiom
inne
przymiotnik
nazwa własna
Z. Cavaricci = Z. Cavaricci (marka odzieżowa)