PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"podszywanie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podszywanie się" po polsku

podszywanie się

rzeczownik
  1. passing off
    • podszywanie się (np. pod kogoś, pod jakąś markę)
  2. personating
czasownik
  1. line *****  
    She lined a coat to make it warmer. (Ona podszyła płaszcz, aby był cieplejszy.)
obrazek do "hem" po polsku
czasownik
  1. hem  
czasownik
  1. personate