"pleasant setting" — Słownik kolokacji angielskich

pleasant setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjemna sceneria
  1. pleasant przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And the mood at Tappo is adjusted to a very pleasant setting.

    Podobne kolokacje: