"play throughout the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagraj przez porę roku
  1. play czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He also reached three semi-finals, having played in 11 of the 12 events throughout the season.

powered by  eTutor logo