"plan to focus" — Słownik kolokacji angielskich

plan to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan do ogniska
  1. plan czasownik + focus czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the first two years he plans to focus mainly on reds.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo