"plain lie" — Słownik kolokacji angielskich

plain lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasne kłamstwo
  1. plain przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As for his saying he had something, that was a plain lie.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo