"pick up on the way" — Słownik kolokacji angielskich

pick up on the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popraw się po drodze
  1. pick czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We'll leave in the afternoon and pick up my mother on the way.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pick up on the way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pick up on the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik

podobne do "pick up on the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pick up on the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
inne