"pick up for a season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popraw się przez porę roku
  1. pick czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The show was her first to be picked up for a second season.

podobne do "pick up for a season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pick up for a season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik