"pick books" — Słownik kolokacji angielskich

pick books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierz książki
  1. pick czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I pick books mostly from reviews or if I recognize the author, of course.

    Podobne kolokacje: