"physics book" — Słownik kolokacji angielskich

physics book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka fizyki
  1. physics rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She has also been co-author of a series of physics books for high school students.

    Podobne kolokacje: