"permanently gone" — Słownik kolokacji angielskich

permanently gone kolokacja
Popularniejsza odmiana: go permanently
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiecznie przebyty
  1. go czasownik + permanently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I thought the place had gone out of business permanently.