"permanently bar" — Słownik kolokacji angielskich

permanently bar kolokacja
Popularniejsza odmiana: permanently barred
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiecznie bar
  1. bar czasownik + permanently przysłówek
    Luźna kolokacja

    He and the seller were also permanently barred from the race.