"permanently assigned" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiecznie przydzielić
  1. assign czasownik + permanently przysłówek
    Silna kolokacja

    Officers are permanently assigned to one neighborhood so they can get to know the people living and working in it.