"permanent shadow" — Słownik kolokacji angielskich

permanent shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stały cień
  1. permanent przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A permanent shadow seemed to lie across his eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo