"perform in the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj za porę roku
  1. perform czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    New Directions, the glee club on the show, performed the song three times in the first season.

podobne do "perform in the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "perform in the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik