"perform in the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj za porę roku
  1. perform czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    New Directions, the glee club on the show, performed the song three times in the first season.

powered by  eTutor logo