"perform for several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj przez kilka pór roku
  1. perform czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was performed there for two seasons, and featured on the cover of Time Magazine receiving much critical acclaim.

powered by  eTutor logo