PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"perfect beach" — Słownik kolokacji angielskich

perfect beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonała plaża
  1. perfect przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We floated, looking up at the sky that heralded another perfect beach day.