"penetrate the way" — Słownik kolokacji angielskich

penetrate the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebij drogę
  1. penetrate czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The sweet sound penetrated all the way through Jack's soul.

    Podobne kolokacje:

podobne do "penetrate the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "penetrate the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne