"pay to officials" — Słownik kolokacji angielskich

pay to officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapłać urzędnikom
  1. pay czasownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Additionally, the local's executive board has agreed to disclose to its members all compensation and expenses paid to officials.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pay to officials" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pay to officials" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne