"pay attention to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pay attention to" po angielsku — Słownik polsko-angielski

 1. uważać, uważnie słuchać
  Why don't you pay attention to what I say? (Dlaczego nie uważasz na to, co mówię?)
  You have to pay attention at the lectures. (Musisz uważnie słuchać na wykładach.)
  Pay attention - this is important. (Uważaj - to jest istotne.)
 2. zwracać uwagę
  I just want her to pay attention to me. (Chcę tylko, by zwracała na mnie uwagę.)
  You have to pay attention to every detail, big or small. (Musicie zwracać uwagę na każdy szczegół, duży czy mały.)