"passionate response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żarliwa odpowiedź
  1. passionate przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But their most passionate response came when he spoke of the battle against communism.

powered by  eTutor logo