BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"passionate affair" — Słownik kolokacji angielskich

passionate affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): namiętny romans
  1. passionate przymiotnik + affair rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They part, not to meet again for years, and never do resume their passionate affair.

powered by  eTutor logo