BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"passionate kiss" — Słownik kolokacji angielskich

passionate kiss kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): namiętny pocałunek
  1. passionate przymiotnik + kiss rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The two share a passionate kiss and are now in a relationship.

powered by  eTutor logo