BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"passionate person" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "passionate person" po angielsku

passionate person

rzeczownik
  1. osoba pełna zapału
  2. pasjonat

"passionate person" — Słownik kolokacji angielskich

passionate person kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): namiętna osoba
  1. passionate przymiotnik + person rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The name is an acronym for "young, energetic, passionate person".

powered by  eTutor logo