ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"painfully funny" — Słownik kolokacji angielskich

painfully funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieznośnie zabawny
  1. painfully przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    But it enacts a total, almost surreal breakdown of meaning and performance, and is painfully funny.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo