"ownership interest" — Słownik kolokacji angielskich

ownership interest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interes własności
  1. ownership rzeczownik + interest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also had set up several holding companies, which held the vast share of his ownership interests.

powered by  eTutor logo