"ownership stake" — Słownik kolokacji angielskich

ownership stake kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stawka własności
  1. ownership rzeczownik + stake rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He will keep an ownership stake in his company.

powered by  eTutor logo