"business interest" — Słownik kolokacji angielskich

business interest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biznesowy udział
  1. business rzeczownik + interest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He left his business interests in the hands of family members, and moved west.

powered by  eTutor logo