"consumer interest" — Słownik kolokacji angielskich

consumer interest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interes konsumenta
  1. consumer rzeczownik + interest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has also seen a recent rise in consumer interest.

powered by  eTutor logo