"overseas trip" — Słownik kolokacji angielskich

overseas trip kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagraniczna podróż
  1. overseas przymiotnik + trip rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The visit formed part of her first overseas trip as prime minister.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo