"overseas operation" — Słownik kolokacji angielskich

overseas operation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagraniczna operacja
  1. overseas przymiotnik + operation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And that is just one aspect of the company's overseas operations.

powered by  eTutor logo