"overly focused" — Słownik kolokacji angielskich

overly focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbyt skupiony
  1. focus czasownik + overly przysłówek
    Luźna kolokacja

    He seemed overly focused on this issue, even though Horace was nodding.