"over the picture" — Słownik kolokacji angielskich

over the picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad obrazem
  1. over przyimek + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She reached out and traced her hand over the picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo