"outer edge" — Słownik kolokacji angielskich

outer edge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zewnętrzny brzeg
  1. outer przymiotnik + edge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The conference table was near the northern outer edge of the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo