TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"western edge" — Słownik kolokacji angielskich

western edge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachodni brzeg
  1. western przymiotnik + edge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The office is at the far western edge of town.