"outer beach" — Słownik kolokacji angielskich

outer beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zewnętrzna plaża
  1. outer przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But this outer beach offered her no possibility of escape.

    Podobne kolokacje: