"out the picture" — Słownik kolokacji angielskich

out the picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na zewnątrz obraz
  1. out przyimek + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Finding out about local history can fill in some of the blanks and flesh out the picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo