"originally refuse" — Słownik kolokacji angielskich

originally refuse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo odmów
  1. refuse czasownik + originally przysłówek
    Luźna kolokacja

    When the hotel burned down, the insurance company had originally refused to pay the claim.