"original Star" — Słownik kolokacji angielskich

original Star kolokacja
Popularniejsza odmiana: original star
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginalna Gwiazda
  1. original przymiotnik + star rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Should we have the original Star with the interface on it?

    Podobne kolokacje: