"organize sports" — Słownik kolokacji angielskich

organize sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zorganizuj sporty
  1. organize czasownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The location is good to organize sports like football and cricket.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo