"order drink" — Słownik kolokacji angielskich

order drink kolokacja
Popularniejsza odmiana: order a drink
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój porządku
  1. order czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He got up and walked over to the bar to order a drink.

    Podobne kolokacje: