"orchestral setting" — Słownik kolokacji angielskich

orchestral setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): orkiestrowe ustawienie
  1. orchestral przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For a musician accustomed to playing in an orchestral setting, this was unusual, and meant that he/she had nothing against which to intonate.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo